Barcelona WiFi

Barcelona Wifi és el servei ofert per l’Ajuntament de Barcelona que permet que et connectis a internet des de gran part de la via pública. Els punts d’accés estan ubicats a l’interior d’ equipaments municipals i en diferents punts al carrer, fins a assolir un total de 664 punts i conformar la xarxa Wifi pública ciutadana i de lliure accés més gran de l’Estat, i una de les més importants d’Europa.

L’Ajuntament de Barcelona pretén fomentar, així, l’accés a internet i facilitar la incorporació de la tecnologia a la vida quotidiana de la ciutadania.

Pla de desplegament del servei Wifi a l’Espai Públic:Barcelona disposa d’un ambiciós Pla de desplegament que preveu incrementar amb 1.520 nous punts d’accés.

Implantació del Wifi als parcs i jardins municipals: L’objectiu d’aquesta iniciativa és l’extensió del servei Barcelona wifi als parcs i jardins de Barcelona potenciant-lo a les zones infantils i altres punts d’interès dins els parcs. La implantació es realitzarà gradualment, iniciant-se ara la implantació del servei en 220 parcs amb accés Wifi, que quedarà completat abans de l’estiu de 2015.

Implantació del Wifi a la xarxa urbana d’autobusos i al metro:Aquesta iniciativa contempla la implantació del servei Barcelona Wifi als autobusos i principals estacions de metro de Barcelona. L’abast inclou la xarxa completa d’autobusos, que contempla més de 1.000 vehicles, i 16 estacions de metro amb servei Wifi a finals de 2016.

69 BARRIS AMB MÉS DE 2 PUNTS WIFI EN SERVEI I UN TOTAL DE 664 PUNTS WIFIOPERATIUS

Des de qualsevol dispositiu amb connexió (un telèfon mòbil, una PDA, un ordinador portàtil…), i un cop acceptades les condicions generals d’ús al seu portal www.bcn.cat/barcelonawifi, el servei et permet accedir als tipus de navegació següents:

  • Accés a Internet: Permet una navegació simple per internet, excepte per aquelles pàgines amb contingut considerat èticament dubtós. Per no alterar el mercat, d’acord amb la legislació vigent, la velocitat de connexió està limitada a 256 kbps. Aquest projecte involucra a l’empresa adjudicatària de la gestió de les xarxes municipals (GIX), Abertis Telecom per donar resposta a la creixent necessitat d’accés a la informació en mobilitat dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona. La col•laboració publico-privada permet sumar als serveis d’accés a internet que l’Ajuntament ofereix de manera gratuïta però amb limitació de velocitat, com imposa la normativa de telecomunicacions, una oferta complementària de pagament aportada pel Abertis Telecom (WIFI Premium).
  • Accés a informació de la ciutat: Agenda, guia, tràmits municipals, entre altres.

Los comentarios están cerrados.