Barcelona SmartCity

La smart city (ciutat intel·ligent en català) és un nou concepte de ciutat que treballa per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i garantir un desenvolupament social, econòmic i urbà sostenible. Una smart city es recolza en l’ús i la modernització de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), donant com a resultat una gestió més eficient del serveis i recursos de la ciutat.

UNA SMART CITY  MILLORA LA QUALITAT DE VIDA DELS CIUTADANS DE MANERA TRANSVERSAL

A la pràctica, una smart city és aquella que té la capacitat de donar resposta a les necessitats dels seus ciutadans (medi ambient, mobilitat, negocis, comunicacions, energia, i habitatge, entre d’altres) millorant el seu dia a dia.

Una ciutat que facilita la interacció dels ciutadans amb l’Administració; on es disposa d’informació oberta i en temps real; on és possible emprendre i en definitiva, una ciutat que permet i afavoreix el desenvolupament personal i empresarial a la ciutat.

UNA CIUTAT SOSTENIBLE I AUTOSUFICIENTQUE ES NODREIX DE LA INNOVACIÓ I DE LES NOVES TECNOLOGIES

Una ciutat que vulgui aspirar a ser realment smart, ha de desenvolupar totes les seves àrees clau (transports, energia, educació, salut, gestió de residus, vigilància, economia…) de manera simultània i transversal.

Resumint, aquestes tres idees estableixen les bases que diferencien una smart city:

  • Gestió eficient dels serveis i recursos
  • Noves eines i espais d’interacció entre persones, col·lectius i institucions
  • Ús i integració de les noves tecnologies (TIC)

Àrees Smart City

Amb més de 2000 anys d’història i una identitat pròpia, Barcelona sempre s’ha caracteritzat pel seu caràcter innovador, emprenedor i inconformista. Un caràcter que l’ha portat a esdevenir una ciutat pionera pel que fa al concepte de ciutat intel·ligent o smart city.

Gràcies a la seva estratègia transversal basada en una visió de transformació de la ciutat a llarg termini, Barcelona és considerada avui en dia la primera ciutat intel·ligent d’Espanya i la quarta d’Europa.

Barcelona imagina la ciutat que vol arribar a ser de gran: autosuficient, de barris productius, de velocitat humana i d’emissions zero. Una ciutat productiva, oberta, inclusiva i innovadora; una ciutat viva amb persones emprenedores i comunitats organitzades.

Aquesta visió engloba projectes d’àrees molt diverses que, gràcies al treball conjunt, la tecnologia i la innovació, pretenen garantir als ciutadans millor qualitat de vida i creixement econòmic a través d’una gestió més eficient dels serveis i recursos de la ciutat.

L’aplicació de les noves tecnologies optimitza i democratitza els serveis públics i socials, i, així, s'aconsegueix una societat més inclusiva i millor preparada, i sobretot, s'aconsegueix millorar la qualitat de vida de les persones.

Los comentarios están cerrados.