Categoría de Cartera: Innovació

Barcelona SmartCity

La smart city (ciutat intel·ligent en català) és un nou concepte de ciutat que treballa per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i garantir un desenvolupament social, econòmic i urbà sostenible. Una smart city es recolza en l’ús i la modernització de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), donant…
Llegeix més

Barcelona Contactless

Es tracta d'un servei que et proporciona informació específica i precisa del lloc de la ciutat on et trobes i d'allò que passa en aquell precís moment. Consta de centenars de punts d’accés que estan distribuïts per tot el territori urbà (codis NFC o QR als quals pots accedir mitjançant el mòbil, la tauleta, la…
Llegeix més